SIMVASTATINE tab. 40mg

Bijzonderheden

BIJZONDER ESSENTIEEL GENEESMIDDEL

Secundaire preventie
Indicatie: patiƫnten met doorgemaakte hart en vaatziekte, ongeacht de LDL spiegel.
De aanvraag bij de verzekeraar is, met vermelding v/d diagnose, eenmalig nodig.

Primaire preventie
Indicatie: patiƫnten, die na een jaar behandeling met 20mg simvastatine per dag, LDLc verlaging < 1mmol/l verkregen.

Downloads
  • WAT ZIJN BIJZONDERE ESSENTIELE GENEESMIDDELEN.