KETOCONAZOL tab. 200mg

Bijzonderheden

Indicatie: Voor behandeling van diepe mycosen en therapieresistente cutane mycosen.