Home Page

De Nationale Geneesmiddelenklapper (NGK) online

De NGK, die zijn eerste editie in 1985 kende, is na een intensieve revisie, online beschikbaar. Onze lijst van essentiële geneesmiddelen spruit voort uit het Nationaal Geneesmiddelenbeleid van Suriname  en is gebaseerd op de Essential Medicine Conceptvan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens dit concept, moeten essentiële geneesmiddelen voorzien in de meest belangrijke gezondheidszorgbehoeften van de bevolking. Essentiële geneesmiddelen moeten worden geselecteerd op basis van de “public health” relevantie, bewezen (evidence-based) werkzaamheid en veiligheid. Bovendien moeten ze comparatief kosteneffectief zijn. Dit betekent dat als twee of meer middelen even werkzaam en veilig zijn, gekozen wordt voor het geneesmiddel met de meest gunstige prijs. Essentiële geneesmiddelen behoren te allen tijde beschikbaar te zijn.

Iedere arts of apotheker  mag een voorstel doen voor opname van een geneesmiddel in de NGK, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van het NGK aanvraagformulier.

De NGK online betekent niet alleen dat elke medische dienstverlener,  maar ook elke burger, op elk moment van de dag, kennis kan nemen van de lijst van geneesmiddelen die nodig zijn voor de beste medische zorgverlening.  Van onschatbaar belang is tevens, dat wijzigingen in de NGK, meteen na goedkeuring door de directeur van Volksgezondheid, gepubliceerd kunnen worden.  

U kunt op twee manieren in de NGK zoeken: op de naam van het geneesmiddel of door te bladeren langs de verschillende hoofdstukken.

In de NGK online zijn de zogenoemde Bijzondere Essentiële Geneesmiddelen (BEG), apart in het laatste hoofdstuk vermeld. Waar zij ook in andere hoofdstukken opgenomen zijn, staat er een icon (uitroepteken) vóór het geneesmiddel. Deze zelfde icon staat ook vóór geneesmiddelen met “aanwijzingen voor de toepassing”, welke info na aanklikken zichtbaar wordt.

Wilt u als arts of apotheker het NGK aanvraagformulier voor wijziging van de NGK indienen, dan kan dat op het e-mailadres: ngksur@gmail.com . Reacties op de “NGK online” kunnen door elke bezoeker van de site, eveneens naar dit adres worden gemaild.

 

De NGK commissie bestaat uit artsen en apothekers welke zijn benoemd op grond van hun specifieke expertise:
Els Dams; voorzitter; Maltie Mohan- Algoe; secretaris en de leden Shireen Zeng - Ilahibaks, John Hasrat en Frank Bueno de Mesquita.