Lijst met afkortingen

alc. alcoholisch
applic.vl.st.
applicatievloeistof
BEG Bijzonder Essentieel Geneesmiddel
br.gl. breukgleuf

cap.
capsule
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 
F.N.A. Formularium van de Nederlandse Apotheken
IE
Internationale Eenheden
inh.vl.st. inhalatievloeistof
inj.pdr. injectiepoeder
m.s.r. maagsapresistent
neusdr.
neusdruppel
oogdr. oogdruppel

oordr.
oordruppel
opl.
oplossing
p.f.
preservative free
 

subl.
sublingual
tab.
tablet
vag.
vaginaal
 

WHO
World Health Organization