METHYLPREDNISOLON inj. 40mg/ml ■

Indicatie

Neurologie: exacerbaties Multipele Sclerose, hersenoedeem t.g.v. primaire of gemetastaseerde tumoren
Nefrologie: auto-immuun nefritis

Bijzonderheden

Geen